fbpx

Основи на Scrum

Scrum методологијата е едноставен проектен пристап кој овозможува поголема ефективност и продуктивност на тимот, навреме завршени проекти и задоволни клиенти. Овој пристап става посебен акцент

Business as unusual

As we move into an unprecedented period in our business lives, we need to adjust to the reality that budgets are shrinking and meeting our