fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Основи на Scrum

На ова предавање ќе се запознаеш со основите на Scrum. Што подразбира овој пристап во водење на тимови? И што значи Agile Software Development.

Play Video

Што претставува ова предавање?

Scrum методологијата е едноставен проектен пристап кој овозможува поголема ефективност и продуктивност на тимот, навреме завршени проекти и задоволни клиенти. Овој пристап става посебен акцент на тимска работа и одговорност кон достигнување на добро дефинираната финална цел.

Најголем дел од ИТ компаниите се одлучуваат за Scrum методологијата бидејќи на тимовите им овозможува да додаваат нови функционалности во одредени временски интервали што овозможува побрзо лансирање на продуктот и негово понатамошно континуирано подобрување.

Сертифициран Scrum Master и Product Owner со повеќегодишно работно искуство во Телко и ИТ индустријата. Моментално вработена во британската компанија Allocate Software како Product Owner каде е одговорна за успехот на неколку од нивните софтверски продукти. Дополнително работи како предавач на редовните курсеви за Scrum методологија во Brainster.

Олгица Стрезоска

PRODUCT OWNER @ ALLOCATE SOFTWARE

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Што значи Agile Software Development?

Кои се принципите на Agile Development дефинирани во Agile Manifesto? Која е разликата помеѓу Agile и Scrum?

Основите на Scrum пристапот

Што е и зошто е битен Scrum Guide и кои се конкретните бенефити од воведување на Scrum методологија?

Улоги во Scrum тимот

Улоги во Scrum тимот Секој член од Scrum тимот има своја улога. Кои се улогите и кои се нивните конкретни одговорности?

Q&A

Q&A Во текот на предавањето ќе имаме Q&A сесија во која ќе можеш во реално време да и поставуваш прашања на инструкторката

Основи на Scrum

Курс за Scrum Methodology

Совладај ги концептите на агилниот развој и преку практични примери и вежби подготви се за понатамошна работа како Scrum Master или Product Owner.

Вовед во Deep Learning

Сакам да го следам бесплатното предавање