fbpx

Основи на Google Ads - најдобрите практики и
совети за лансирање на успешни реклами

Рекламирањето на Google е главен извор на генерирање на traffic за многу компании. Сепак процесот на рекламирање е комплексен и полн со „стапици“.

 Во овие 2 дена ќе имаш можност да научиш што претставуваат и како функционираат Google рекламите, кои се предностите пред останатите канали за рекламирање како и најбитниот дел – кои се клучните фактори за една успешна Google Ads кампања. 

02 & 03 Февруари 2022
19:00h - 20:00h

Основи на Google Ads - најдобрите практики и совети за лансирање на успешни реклами

Рекламирањето на Google е главен извор на генерирање на traffic за многу компании. Сепак процесот на рекламирање е комплексен и полн со „стапици“.

 Во овие 2 дена ќе имаш можност да научиш што претставуваат и како функционираат Google рекламите, кои се предностите пред останатите канали за рекламирање како и најбитниот дел – кои се клучните фактори за една успешна Google Ads кампања. 

02 & 03 Февруари 2022
19:00h - 20:00h

ШТО ПРЕтСТАВУВА ОВОЈ КУРС?

Овој бесплатен курс за Google Ads се одржува со цел да пренесе практични знаења за тоа како рекламирањето на Google функционира и како да креирате кампањи специјално дизајнирани за вашите потреби.

Инструктор

User Acquisition Manager @boombit

Златко Матески

Златко Матески – работи на позицијата User Acquisition Manager во компанијата BoomBit која е една од најголемите gaming developing & publishing компании глобално. Дополнително има 6 годишно искуство со Google Ads и SEO, како фриленсер за неколку странски компании. Има потрошено повеќе од 1 милион долари на проекти поврзани со Google Ads, а сега е ментор и инструктор на Академијата за дигитален маркетинг во Brainster.

Инструктор

Златко Матески

User Acquisition Manager @boombit

Златко Матески – работи на позицијата User Acquisition Manager во компанијата BoomBit која е една од најголемите gaming developing & publishing компании глобално. Дополнително има 6 годишно искуство со Google Ads и SEO како фриленсер за неколку странски компании. Има потрошено повеќе од 1 милион долари на проекти поврзани со Google Ads, а сега е и ментор и инструктор на Академијата за дигитален маркетинг во Brainster.

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ КУРС?

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ КУРС?

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ КУРС?

  • За сите оние кои сакаат да се запознаат и да научат како се креираат кампањи на Google Ads;
  • За сите оние кои сакаат да го подобрат paid маркетингот на својата компанија;
  • За сите оние кои сè уште размислуваат за промена на својата кариера и влез во светот на маркетингот.
  • Ентузијасти за промени, развој и импакт во маркетинг светот.

02 & 03 Февруари 2022
19:00h - 20:00h

ЗА КОГО Е ОВОЈ КУРС?

  • За сите оние кои сакаат да се запознаат и да научат како се креираат кампањи на Google Ads;
  • За сите оние кои сакаат да го подобрат paid маркетингот на својата компанија;
  • За сите оние кои сè уште размислуваат за промена на својата кариера и влез во светот на маркетингот;
  • Ентузијасти за промена, развој и импакт на бизнис сферата.

02 & 03 Февруари 2022
19:00h - 20:00h

Академија за Дигитален Маркетинг

Темелна 6 месечна програма каде што се работи на реални проекти за вистински клиенти,  која ќе ти помогне да започнеш кариера во некоја од најдобрите компании или да развиеш одлична маркетинг стратегија за сопствениот бизнис или компанијата во која работиш.

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање