fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Вовед во Machine Learning: Emotion Detection

Запознај се со основите на Machine Learning, еден од најпопуларните домени во Data Science, преку детектирање на човечки емоции и афектни состојби

Play Video

Што претставува ова предавање?

Machine Learning е доменот во Data Science што се заснова на алгоритми и статистички модели што компјутерските системи ги користат за извршување на соодветни задачи, без претходно дадени инструкции. ML алгоритмите имаат широка примена, ги има кај виртуелните асистенти, социјалните мрежи, препораки за продукти, детекција на онлајн измами итн.

Една од тие современи примени на Machine Learning е Affective computing. Ова е интедисциплинарно научно поле во кое се работи на разивање на компјутерска емоционална интелигенција. Или поточно, поле во кое се истражуваат и развиваат системи кои би можеле да препознаваат, интерпретираат, анализираат и да симулираат човечки афективни состојби, вклучително и емоции.

На ова предавање, Мартин Ѓорески ќе демонстрира како со помош на комбинација од машинско учење (класично машинско учење или длабоко учење – Deep Learning), анализа на сигнали и анализа на звук, да создадеш системи кои ќе можат да проценат човечки емоции, човечки стрес, когнитивено оптоварување и невнимателност при возењe.

Експерт за Machine Learning & Deep Learning, PhD кандидат на Институтот Јожеф Стефан и асистент на Факултетот за компјутерски и информатички науки во Љубљана.

Мартин Ѓорески

ГОСТИНСКИ ПРЕДАВАЧ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА DATA SCIENCE

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Современи сензорски уреди (wearables)

Вовед во wearables и нивниот потенцијал за создавање на интелигентни апликации

Вовед во Machine Learning & Deep Learning

Примена на Machine Learning и Deep Learning за сензорски податоци

Системи за детекција на емоции

Како со помош на машинско учење и анализа на сигнали да создадеш системи кои ќе знаат да проценат човеки емоции, човечки стрес, когнитивено оптоварување и невнимателност при возење

Q&A

Во текот на предавањето ќе имаме Q&A сесија во која ќе можеш во реално време да му поставуваш прашања на инструкторот

Вовед во Machine Learning: Emotion Detection

АКАДЕМИЈА ЗА DATA SCIENCE

Стани дел од најтемелната 12 месечна програма
што ќе ти донесе успешна и високо платена кариера

Вовед во Deep Learning

Сакам да го следам бесплатното предавање