fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Вовед во Machine Learning: Emotion Detection

Запознај се со основите на Machine Learning, еден од најпопуларните домени во Data Science, преку детектирање на човечки емоции и афектни состојби

Play Video

Што претставува ова предавање?

Machine Learning е доменот во Data Science што се заснова на алгоритми и статистички модели што компјутерските системи ги користат за извршување на соодветни задачи, без претходно дадени инструкции. ML алгоритмите имаат широка примена, ги има кај виртуелните асистенти, социјалните мрежи, препораки за продукти, детекција на онлајн измами итн.

Една од тие современи примени на Machine Learning е Affective computing. Ова е интедисциплинарно научно поле во кое се работи на разивање на компјутерска емоционална интелигенција. Или поточно, поле во кое се истражуваат и развиваат системи кои би можеле да препознаваат, интерпретираат, анализираат и да симулираат човечки афективни состојби, вклучително и емоции.

На ова предавање, Мартин Ѓорески ќе демонстрира како со помош на комбинација од машинско учење (класично машинско учење или длабоко учење – Deep Learning), анализа на сигнали и анализа на звук, да создадеш системи кои ќе можат да проценат човечки емоции, човечки стрес, когнитивено оптоварување и невнимателност при возењe.

Експерт за Machine Learning & Deep Learning, PhD кандидат на Институтот Јожеф Стефан и асистент на Факултетот за компјутерски и информатички науки во Љубљана.

Мартин Ѓорески

ГОСТИНСКИ ПРЕДАВАЧ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА DATA SCIENCE

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Современи сензорски уреди (wearables)

Вовед во wearables и нивниот потенцијал за создавање на интелигентни апликации

Вовед во Machine Learning & Deep Learning

Примена на Machine Learning и Deep Learning за сензорски податоци

Системи за детекција на емоции

Како со помош на машинско учење и анализа на сигнали да создадеш системи кои ќе знаат да проценат човеки емоции, човечки стрес, когнитивено оптоварување и невнимателност при возење

Q&A

Во текот на предавањето ќе имаме Q&A сесија во која ќе можеш во реално време да му поставуваш прашања на инструкторот

АКАДЕМИЈА ЗА DATA SCIENCE

Стани дел од најтемелната 12 месечна програма
што ќе ти донесе успешна и високо платена кариера

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање