fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Вовед во Google Analytics

Play Video

Што претставува ова предавање?

Бесплатно воведно предавање за Google Analytics со Дарјан Раденковиќ, инструктор од Академијата за дигитален маркетинг на Brainster, на кое ќе се запознаеме со најпознатата алатка за анализа на ефектите од маректинг активностите

Дарјан Раденковиќ

CMO на Brainster

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Зошто секој треба да користи Google Analytics во дигиталниот маркетинг?

Како деталните мерења можат да му помогнат на твојот бизнис?

Google Analytics, the known & unknown

Вовед во Google Analytics

Академија за Дигитален маркетинг

Дојди до супер кариера во дигитален маркетинг за 23 недели преку работа на реални проекти

Вовед во Deep Learning

Сакам да го следам бесплатното предавање