fbpx

Бесплатно онлајн предавање

ВОВЕД ВО DEEP LEARNING

Запознај се со најпопуларниот домен во Data Science – Deep Learning.

Научи повеќе за теоријата на невронски мрежи, како и улогата и примената
на овој тип на учење во моменталните технолошки трендови.

Play Video

Што претставува ова предавање?

Deep Learning како subset на Machine Learning еволуира во чекор со дигиталната ера што донесе експлозија на податоци во секакви форми и од сите региони во светот. Овие податоци веќе дефинирани како Big Data се влечат од извори како социјални медиуми, интернет пребарувачи, платформи за e-commerce, on-demand платформи за содржина итн.

Но, овие податоци (најчесто неструктуирани) се толку обемни што би ни биле потребни декади за да ги разбереме и од нив да извлечеме релевантни информации. Компаниите го воочија неверојатниот потенцијал што лежи во ова изобилство од податоци и почнаа се повеќе да се потпираат на AI системи за автоматска поддршка и процесирање.

Преку ова предавање ќе разбереш како Deep Learning користи хиерархиско ниво на вештачки невронски мрежи за да го спроведе процесот на машинско учење. Ќе се запознаеш и со теоријата зад невронските мрежи и нивната конструкција што изгледа како човечки мозок со невронски нодови поврзани во мрежа. Додека традиционалните програми градат анализа со податоци на линеарен начин, системите засновани на Deep Learning им овозможуваат на машините да процесираат податоци со нелинеарен пристап. Инструкторот Кирил Цветков ќе го демонстрира ова и другите карактеристики на Deep Learning преку примери на имплементација во беспилотни автомобили.

Стручњак за Deep Learning и Computer Vision

Кирил Цветков

Machine Learning Engineer во Symphony.is.

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Теорија на невронски мрежи

Како учат невронските мрежи и како да се оптимизираат за решавање на проблеми од областа на Computer Vision

Подобрување на процесот на тренирање

Image Augmentation, Transfer Learning и техники како L1, L2, Batch Normalization и Dropout

Беспилотни автомобили

Имплементација во беспилотни автомобили со помош на convolutional neural networks и behaviour cloning

Q&A

Во текот на предавањето ќе имаме Q&A сесија во која ќе можеш во реално време да му поставуваш прашања на инструкторот

Академија за Data Science

Стани дел од најтемелната 12 месечна програма
што ќе ти донесе успешна и високо платена кариера

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање