fbpx

Бесплатно онлајн предавање

ВОВЕД ВО DEEP LEARNING

Запознај се со најпопуларниот домен во Data Science – Deep Learning.

Научи повеќе за теоријата на невронски мрежи, како и улогата и примената
на овој тип на учење во моменталните технолошки трендови.

Play Video

Што претставува ова предавање?

Deep Learning како subset на Machine Learning еволуира во чекор со дигиталната ера што донесе експлозија на податоци во секакви форми и од сите региони во светот. Овие податоци веќе дефинирани како Big Data се влечат од извори како социјални медиуми, интернет пребарувачи, платформи за e-commerce, on-demand платформи за содржина итн.

Но, овие податоци (најчесто неструктуирани) се толку обемни што би ни биле потребни декади за да ги разбереме и од нив да извлечеме релевантни информации. Компаниите го воочија неверојатниот потенцијал што лежи во ова изобилство од податоци и почнаа се повеќе да се потпираат на AI системи за автоматска поддршка и процесирање.

Преку ова предавање ќе разбереш како Deep Learning користи хиерархиско ниво на вештачки невронски мрежи за да го спроведе процесот на машинско учење. Ќе се запознаеш и со теоријата зад невронските мрежи и нивната конструкција што изгледа како човечки мозок со невронски нодови поврзани во мрежа. Додека традиционалните програми градат анализа со податоци на линеарен начин, системите засновани на Deep Learning им овозможуваат на машините да процесираат податоци со нелинеарен пристап. Инструкторот Кирил Цветков ќе го демонстрира ова и другите карактеристики на Deep Learning преку примери на имплементација во беспилотни автомобили.

Стручњак за Deep Learning и Computer Vision

Кирил Цветков

Machine Learning Engineer во Symphony.is.

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Теорија на невронски мрежи

Како учат невронските мрежи и како да се оптимизираат за решавање на проблеми од областа на Computer Vision

Подобрување на процесот на тренирање

Image Augmentation, Transfer Learning и техники како L1, L2, Batch Normalization и Dropout

Беспилотни автомобили

Имплементација во беспилотни автомобили со помош на convolutional neural networks и behaviour cloning

Q&A

Во текот на предавањето ќе имаме Q&A сесија во која ќе можеш во реално време да му поставуваш прашања на инструкторот

ВОВЕД ВО DEEP LEARNING

Академија за Data Science

Стани дел од најтемелната 12 месечна програма
што ќе ти донесе успешна и високо платена кариера

Вовед во Deep Learning

Сакам да го следам бесплатното предавање