fbpx

HR на иднината - моќта на автентичниот импакт
врз развојот на индустријата!

Дали менаџирањето на човечките ресурси го има местото во бизнисот кое го заслужува? Која е моќта на стратешкиот HR доколку ги искористиме во целост неговите капацитети? Како ние, како индивидуи, можеме да влијаеме на тој процес?

Ова предавање ќе ја претстави глобалната слика на сеопфатноста на HR и поставеноста на секторот во бизнисот, преку примери од познати компании. Ќе зборуваме и за градењето на сопствениот пат на HR кариера и каде тоа може да ја донесе индустријата во годините што следат.

03 & 04 Ноември 2021
19:00h - 21:00h

HR на иднината - моќта на автентичниот импакт врз развојот на индустријата!

Дали менаџирањето на човечките ресурси го има местото во бизнисот кое го заслужува? Која е моќта на стратешкиот HR доколку ги искористиме во целост неговите капацитети? Како ние, како индивидуи, можеме да влијаеме на тој процес?

Ова предавање ќе ја претстави глобалната слика на сеопфатноста на HR и поставеноста на секторот во бизнисот, преку примери од познати компании. Ќе зборуваме и за градењето на сопствениот пат на HR кариера и каде тоа може да ја донесе индустријата во годините што следат.

03 & 04 Ноември 2021,
19:00h - 21:00h

ШТО ПРЕтСТАВУВА ОВОЈ КУРС?

Управувањето на човечките ресурси претставува релативно нова гранка која допрва ќе го доживее својот сјај. Земајќи ја предвид нејзината сеопфатност во одговорности, претставува поднебје во кое професионалци од повеќе позадини, како правна, психолошка, економска и лингвистичка, можат да го најдат своето автентично место, да придонесат за развој на бизнисот и да го остават својот личен потпис при развој на целата индустрија. Познавањето на целокупната дејност, со цел градење на автентичниот кариерен пат, е од огромно значење за секој професионалец кој својот развој го гледа во оваа област.  

Овој настан е воведно предавање за разновидноста, сеопфатноста и важноста на  HR секторот во бизнис сферата на дејствување. Преку претставување на успешни приказни и интерактивно вклучување на учесниците во градење на идејата за сопствениот кариерен пат во HR, ќе направиме проекција за насоката на движење на HR индустријата во иднината, како и важноста и моќта на личниот печат на секој професионалец во таа глобална промена.

Инструктор

Recruitment Manager | Business Development Manager, Executive Recruiter

Моника Костовска

Менаџер за регрутација на топ менаџмент кадри и развој на бизнис во компанијата TFC Executives & Professionals во Холандија. Ко-сопственик на start-up во областа на туризмот, KMT Solutions и ко-основач на фондацијата Youthpreneur Stichting во Хаг, Холандија, која работи на проекти за поддршка на млади во кариерен транзит.

Психолог, кариерен советник и ентузијаст за развој на start-up и scale-up компании, која верува дека клучот на успехот на една индивидуа лежи во градењето на автентичниот кариерен пат и оставањето на личен принт во сите полиња на дејствување.

 

Инструктор

МОНИКА КОСТОВСКА

Recruitment Manager | Business Development Manager, Executive Recruiter

Менаџер за регрутација на топ менаџмент кадри и развој на бизнис во компанијата TFC Executives & Professionals во Холандија. Ко-сопственик на start-up во областа на туризмот, KMT Solutions и ко-основач на фондацијата Youthpreneur Stichting во Хаг, Холандија, која работи на проекти за поддршка на млади во кариерен транзит.

Психолог, кариерен советник и ентузијаст за развој на start-up и scale-up компании, која верува дека клучот на успехот на една индивидуа лежи во градењето на автентичниот кариерен пат и оставањето на личен принт во сите полиња на дејствување.

 

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ КУРС?

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ КУРС?

ЗА КОГО Е ОВОЈ КУРС?

  • Млади HR професионалци
  • Студенти кои сакаат својата кариера да ја градат во областа на HR
  • Професионалци од различни области кои сакаат тесно да се специјализираат во рамките на HR
  • Ентузијасти за промена, развој и импакт на бизнис сферата

03 & 04 Ноември 2021,
19:00h - 21:00h

ЗА КОГО Е ОВОЈ КУРС?

  • Млади HR професионалци
  • Студенти кои сакаат својата кариера да ја градат во областа на HR
  • Професионалци од различни области кои сакаат тесно да се специјализираат во рамките на HR
  • Ентузијасти за промена, развој и импакт на бизнис сферата

03 & 04 Ноември 2021,
19:00h - 21:00h

Академија за Full-Stack HR

HR e една од најбројните и највлијателните нетехнички позиции во IT секторот и во просек е подобро платена од другите нетехнички позиции. Затоа, доколку се пронајде во една од точките погоре, сега е вистинското време да почнеш да учиш HR.

Дознај повеќе на копчето подолу

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање