fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Основи на мануелно и автоматско тестирање

Software Testing претставува проверка на квалитетот на софтверот со цел да се утврди дали апликацијата или системот функционира правилно и безбедно. На ова предавање ќе се запознаеш со основите на двата главни типа на тестирање – мануелно и автоматско тестирање и ќе научиш како можеш да се стекнеш со соодветни познавања од истите.

2 Март 2021
Play Video

Што претставува ова предавање?

Поради брзата дигитализација на нашето општество софтвер тестерите станаа неизоставен дел од секој tech team. Гледајќи историски многу софтверски грешки настанати од страна на еминентни компании како што се Nissan, Mc’ Donalds и други, можеле да се спречат доколку било применето соодветно тестирање на софтверот.

За време на ова предавање ќе научиш зошто софтвер тестингот е клучен аспект на квалитетот на било која апликација или систем и кои типови на тестирање е најсоодветно да се применат во конкретни ситуации.

Покрај горенаведеното ќе откриеш и кои технички вештини и алатки треба да ги совлада секој кој размислува за кариера во оваа област, но и какви лични карактеристики треба да поседува секој софтвер тестер. Нашиот инструктор Фросина ќе ви пренесе дел од своето искуство како софтвер тестер и воедно ќе ве запознае со главните алатки и технологии кои ги користи при работењето.

Фросина е Senior Software Tester во Endava, со докажана експертиза во автоматското тестирање. Таа своето време го поминува надградувајќи се себеси, преку учење на нови технологии и истражувајќи некои понови алатки за тестирање. Позитивна и харизматична личност која што секогаш пробува да го извлече најдоброто од студентите и несебично го дели своето знаење и искуство.

Фросина Трипуноска

ИНСТРУКТОР И МЕНТОР НА АКАДЕМИЈАТА ЗА SOFTWARE TESTING ВО BRAINSTER

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ПРЕДАВАЊЕТО?

Што е софтвер тестинг и негова присутност во развојот на секој софтвер

Дали знаеше дека софтвер тестингот треба да е присутен во секоја фаза од развојот на софтвер, а не само во крајните фази? На ова предавање ќе научиш зошто тестирањето е најкреативниот дел од развојот на софтвер!

Типови и методи на тестирање

Ќе имаш можност да се запознаеш со двата главни типови на тестирање – мануелно и автоматско како и со методите на white box и black box тестирање.

Кога е најсоодветно да се користи автоматско тестирање?

Автоматското тестирање не може во целост да го замени мануелното! Фросина за време на ова предавање ќе објасни кои тест-сценарија можат да се автоматизираат а кои не, и зошто е тоа така.

Q&A

На крајот од вебинарот ќе имаме отворена Q&A сесија на која ќе можеш да му поставуваш прашања на инструкторот.

АКАДЕМИЈА ЗА SOFTWARE TESTING

Темелна 6 месечна програма каде што се работи на реални проекти за вистински клиенти, која ќе ти овозможи ефикасно да ја направиш посакуваната кариерна трансформација и да започнеш одлично платена кариера во IT индустријата како Software Tester.

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање