fbpx

Introduction to Python for Data Science and AI

Како последица на брзиот развој на технологијата во светот, се појавија голем број на податоци кои се многу корисни при решавање на одредени проблеми и за совладување на одредени предизвици во области како што се: индустријата, медицината, фармацијата, економијата, психологијата, итн. 

Токму затоа Python – еден од најпознатите и најкористени програмски јазици влегува во игра, сѐ со цел овие податоци брзо и ефикасно да се процесираат, анализираат, да се креираат интелигентни и автономни системи, како и да помогне за изнаоѓање на ефективни решенија во овие области.

Доколку ова ти звучи интересно и сакаш да се запознаеш со основите на Python, а воедно да дознаеш како се користи во областа на Data Science, резервирај го своето место подолу!

23 Февруари 2022,
19:00h - 21:00h

Introduction to Python for Data Science and AI

Како последица на брзиот развој на технологијата во светот, се појавија голем број на податоци кои се многу корисни при решавање на одредени проблеми и за совладување на одредени предизвици во области како што се: индустријата, медицината, фармацијата, економијата, психологијата, итн. 

Токму затоа Python – еден од најпознатите и најкористени програмски јазици влегува во игра, сѐ со цел овие податоци брзо и ефикасно да се процесираат, анализираат, да се креираат интелигентни и автономни системи, како и да помогне за изнаоѓање на ефективни решенија во овие области.

Доколку ова ти звучи интересно и сакаш да се запознаеш со основите на Python, а воедно да дознаеш како се користи во областа на Data Science, резервирај го своето место подолу!

23 Февруари 2022,
19:00h - 21:00h

ШТО ПРЕтСТАВУВА ОВОЈ НАСТАН?

Овој настан претставува вовед во Python.

Накратко ќе ја разгледаме историјата на овој програмски јазик, основите на програмирање, problem solving и потребата за алгоритамски пристап на решавање на нештата.

Потоа ќе разгледаме каде сè се користи Python, што може да се направи со алатката и причини за нејзино користење, како и имплементација на логиката користена при решавање на проблеми и анализа на податоци.

Инструктор

Инструктор @Brainster и докторант на AUTh

Иван Гочев

Магистер по електротехника и информациски технологии, кој работи во областа на објаснета вештачка интелигенција (Explainable AI) во склоп на системи базирани на знаење. Како дел од работното искуство, има 2 години поминати како помлад асистент и истражувач на ФЕИТ при Институтот за автоматика и системско инженерство, како и 3 години во Siemens AG при Институтот за семантичко моделирање и расудување.

Инструктор

Иван Гочев

Инструктор @Brainster и докторант на AUTh

Магистер по електротехника и информациски технологии, кој работи во областа на објаснета вештачка интелигенција (Explainable AI) во склоп на системи базирани на знаење. Како дел од работното искуство, има 2 години поминати како помлад асистент и истражувач на ФЕИТ при Институтот за автоматика и системско инженерство, како и 3 години во Siemens AG при Институтот за семантичко моделирање и расудување.

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ НАСТАН?

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ НАСТАН?

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ НАСТАН?

  • Секој ентузијаст за Python или Data Science како област;
  • Секој кој работи со анализа на податоци: економисти, фармацевти, психолози, итн;
  • Инженери;
  • Програмери;

23 Февруари 2022,
19:00h - 21:00h

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ НАСТАН?

  • Секој ентузијаст за Python или Data Science како област
  • Секој кој работи со анализа на податоци: економисти, фармацевти, психолози, итн.
  • Инженери;
  • Програмери;

23 Февруари 2022,
19:00h - 21:00h

Академија за Data Science

Доколку сакаш да почнеш да учиш за професија која е издвоена во топ 6 дејности со најголем пораст, 56% раст во бројот на отворени работни места како и просечна плата од $130k на глобално ниво, дознај повеќе за Академијата за Data Science на копчето подолу.

;

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање