fbpx

Бесплатно онлајн предавање

Академија за Data Science – Demo Day 2020

Demo Day на Академијата за Data Science е настан со кој ја заокруживме првата година од постоењето на Академијата преку осврт на резултатите, изработените проекти и талентите што излегоа од нашата програма во овој период.

Play Video

Што претставува овoj настан?

Академијата за Data Science започна со работа на 01.09.2019. За само една година ни се приклучија 120+ студенти во 5 групи од кои една веќе ја комплетираше програмата. На првиот Demo Day го сумиравме целиот прогрес преку презентација на 5-те проекти кои ги изработија студентите под менторство на инструкторите на Академијата.

Проекти:

Team 1 | Computer Vision Model
Team 2 | NLP Chatbot
Team 3 | Bank Marketing
Team 4 / Team 5 | Business Intelligence Service Project for Macedonia 2025
Team 6 | Time Series for Stock Exchange
Дигитален маркетер во Brainster, Head of Marketing на Академијата за Data Sciencе. Во вечна битка со машината на Facebook за понизок CPR. Опседнат со оптимизации и верува само во податоци. Во слободно време се релаксира со lead generation и креирање видео содржина за да го хакне “time spent on post“.

Иван Ефремов

DIGITAL MARKETER ВО BRAINSTER, HEAD OF MARKETING НА АКАДЕМИЈАТА ЗА DATA SCIENCE

ШТО СÈ Е ОПФАТЕНО?

The story so far

Learning & Hiring Partnerships

Презентација на проекти

Career Networking

АКАДЕМИЈА ЗА DATA SCIENCE

Стани дел од најтемелната 12 месечна програма
што ќе ти донесе успешна и високо платена кариера

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање