fbpx

Детекција на изрази на лица и емоции
со помош на AI

Човекот може лесно да препознае кога некој е тажен, среќен или лут според изразот на лицето, меѓутоa дали и како овие емоции може да се препознаат од страна на машина?

Преку краток вовед во вештачката интелигенција односно невронските мрежи, на овој настан ќе ти покажеме како една машина може да утврди каква емоција пренесува човечкото лицето со помош на камера.

01 март 2022,
19:00h - 20:30h

Детекција на изрази на лица и емоции со помош на AI

Човекот може лесно да препознае кога некој е тажен, среќен или лут според изразот на лицето, меѓутоa дали и како овие емоции може да се препознаат од страна на машина?

Преку краток вовед во вештачката интелигенција односно невронските мрежи, на овој настан ќе ти покажеме како една машина може да утврди каква емоција пренесува човечкото лицето со помош на камера.

01 март 2022,
19:00h - 20:30h

ШТО ПРЕтСТАВУВА ОВОЈ НАСТАН?

Овој настан претставува онлајн предавање, на кое ќе имаш можност да се запознаеш со основите на вештачката интелигенција и нејзина имплементација во системот за препознавање на лица и емоции, а воедно да го видиш и нејзиниот приказ во веб интерфејс.

Инструктори

ИВОНА - DATA SCIENTIST @ IERP.AI
БОЈАН - FRONTEND WEB DEVELOPER @BRAINSTER ​

Ивона Кочева & Бојан Стојковски

Ивона Кочева – Асистент на модулот Machine Learning на нашата Академија за Data Science. Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, кој работи како Data Scientist.

Бојан Стојковски – Алумни студент од Академијата за Front-End програмирање, кој работи како front-end developer во редовите на tech тимот на Brainster, изработувајќи динамични и интерактивни веб платформи.

Инструктори

Ивона Кочева &
Бојан Стојковски

Ивона - Data Scientist @ iERP.ai
Бојан - Frontend Web Developer @Brainster

Ивона Кочева – Асистент на модулот Machine Learning на нашата Академија за Data Science. Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии, кој работи како Data Scientist.

Бојан Стојковски – Алумни студент од Академијата за Front-End програмирање, кој работи како front-end developer во редовите на tech тимот на Brainster, изработувајќи динамични и интерактивни веб платформи.

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ НАСТАН?

ШТО MOЖЕШ ДА ОЧЕКУВАШ ОД ОВОЈ НАСТАН?

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ НАСТАН?

  • Секој кој е љубопитен за вештачка интелигенција и веб програмирање 
  • Секој кој размислува за кариера во Frontend Web Development или Data Science
  • Data Science & Coding ентузијасти

01 март 2022,
19:00h - 20:30h

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ОВОЈ НАСТАН?

  • Секој кој е љубопитен за вештачка интелигенција и веб програмирање 
  • Секој кој размислува за кариера во Frontend Web Development или Data Science
  • Data Science & Coding ентузијасти

01 март 2022,
19:00h - 20:30h

Академија за
Data Science

Академија за
Front-End програмирање

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање