fbpx

Размислуваш како да го скратиш времето потребно за решавање на проблеми во Data Science?

Одговорот е автоматизација. Но, предуслов за автоматизација е структура, па затоа најпрво ќе започнеме со Data Science процесот. Овој процес содржи шест фази: Domain Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, и Deployment. И секако, секоја фаза има повеќе задачи. Целта на ова предавање е да научиш повеќе  за сите шест фази, и нивните задачи.

Machine Learning е компонента во фазата Modeling. Automated Machine Learning (AutoML) е област
која покрива разни теории и практични алатки за автоматизација на Machine Learning,
додека Automated Data Science е поширока област за максимизација на автоматизација на целиот процес.

На ова предавање, инструкторот Стефан Ставрев ќе те запознае со таканаречените ML Pipelines, како DAG графови од OOP оператори (reusable components), структурата и хиерархијата на тие оператори, платформи како Rapid Miner, DataRobot, Dataiku, KNIME и H20 и на крај ќе направи споредба на двата начини за креирање на pipelines: преку coding во Python или GUI-based (со Rapid Miner).

Покрај тоа, Стефан ќе ни објасни што значи соодветна инфраструктура за сево ова и како нашите pipelines да ги направиме portable, scalable, reproducible и reusable.

Пријави се на бесплатното онлајн предавање


Создавање бренд приказна - од концепт
до реалност

Пријави се на бесплатната Live Q&A сесија: "Дознај сè што те интересира за UX/UI дизајн!"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање ds

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Кои UX/UI алатки треба да ги знам?"

Register for the free online lecture "Absurd design speaks louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Основи на мануелно и автоматско тестирање"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Absurd Design Speaks Louder"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Evolution of the Web"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Како до успешен Data Science резултат на Kaggle?"

Пријави се на "Tips and Tricks за идни софтвер тестери"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Design Kitchen"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "Facebook for ecommerce – Best practices"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "UX Design is everywhere"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање "
"Journey to the Future Of Jobs"

Register for the free online lecture "Designing for People:
What do UX designers need to know about web accessibility?"

Пријави се на Live Q&A Session: Дознај сè што те интересира за дигитален маркетинг!

Register for the free online lecture "Things I Wish I'd Known At The Beginning Of My Career: UX/UI Design"

Пријави се на бесплатното онлајн предавање